Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

План интегритета Прекршајног суда у Београду донет је са циљем успостављања и побољшања, односно унапређења интегритета институције, а у складу са потребама и карактером овог државног органа. План интегритета донет је 30.03.2013. године и обухвата период до 31.12.2015. године.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године).

Рок за израду плана интегритета у другом циклусу његове израде је до 30.06.2017. године.

  1. Етика и лични интегритет
  2. Физичко техничка и ИТ безбедност
  3. Јавне набавке
  4. Специфичне надлежности поступање по предметима
  5. Управљање јавним финансијама
  6. Управљање кадровима
  7. Заједничка област управљање документацијом
  8. Заједничка област управљање институцијом


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981