Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

Прекршајни суд у Београду, седиште суда и локације, изузев Одељења и дежурних служби, биће пресељени на нову локацију, на адресу Устаничка улица број 14. Почев од 26.10.2015.године суд ће радити знатно смањеним обимом, уз поштовање минимума процеса рада. За сва хитна поступања по наредбама и прекидима, ради заштите права грађана, све странке у прекршајном поступку, у периоду од 26-30.10.2015.године треба да се јаве у седиште Суда у Тимочкој улици број 14.

Поштовани грађани,
Обавештавамо вас да председник суда, Милан Мариновић, заменици председника суда и секретар суда у периоду од 19.10.2015. до 09.11.2015.године неће примати странке.
Редован пријем странака биће могуће заказивати од 09.11.2015.године путем нових бројева телефона који ће благовремено бити истакнути на сајт страници суда.

Рад са странкама везан за брисање из регистра је од 9:00 до 14:30.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981